Technische informatie

Na verloop van tijd kunnen de elektrische componenten van uw motor verslechteren. Een voorbeeld hiervan is het haperen tijdens het starten of niet meer kunnen starten. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een versleten accu, spanningsregelaar of dynamo. Met behulp van de stappen kunt u uitsluiten waar mogelijke defecten zitten.

Defecte accu 


Start eerst met het doormeten van de accu. De toestand van uw accu kan worden gemeten middels een voltmeter. De voltmeter dient op de decimale stand te staan en gelijkspanning te meten.

  1. Haal de motor van het contact en meet de spanning op de polen van de accu. Een goed functionerende accu heeft bij deze omstandigheden een spanning van 12.5V.
  2. Indien mogelijk, start de motor en zet de verlichting aan. Als de motor stationair loopt behoort de spanning zich tussen de 13.2V en 15V te bevinden. Een te lage spanning kan duiden op een defect laadcircuit. Spanningen boven de 15V kunnen het gevolg zijn van een defecte spanningsregelaar.

Als blijkt dat de motor onregelmatig start of dat starten niet mogelijk is, kan het zijn dat de accu leeg is. Het opladen van een accu wordt aanbevolen met een druppelader.

Defecte spanningsregelaar 


Een te hoge (+15V) of te lage spanning (-12V) van de accu kan duiden op een defecte spanningsregelaar. Koppel de spanningsregelaar los van de accu en controleer de connectoren op kabelbreuk en/of verkleuringen. Brandplekken en gesmolten behuizing kunnen ook een gevolg zijn van een defecte spanningsregelaar.

Defecte dynamo 


Bij het doormeten van de dynamo dient de voltmeter tot 120V wisselspanning ingesteld te worden. Allereerst moet de dynamo worden losgekoppeld. Wederom dient hij te worden geïnspecteerd op draadbreuk en/of brandplekken. De connector van de dynamo heeft 3 punten waarop de onderlinge spanning gemeten kan worden. De onderlinge waarde van de spanning dient niet significant te verschillen! Als blijkt dat één of meerdere waardes onderling verschillen kan het zijn dat de spoelen in de dynamo

defect zijn, ook mogen geen van de 3 connectoren contact maken met de nul.

Mochten er aanvullende vragen zijn m.b.t. de technische informatie, horen wij dit uiteraard graag.