Garantie

Indien een product defect gaat binnen de aangegeven garantieperiode kunt u het product terugsturen voor een garantie aanvraag. Hiervoor dient u eerst contact op te nemen met onze klantenservice per e-mail (info@spannings- regelaars.nl) of telefonisch op (+31) 629388865. Indien een product zich niet meer in originele staat bevindt vervalt het recht op garantie (bijvoorbeeld bij aanpassingen aan de bekabeling, stekkers, behuizing, montagepunten etc.). Tevens dient een product op de juiste wijze geïnstalleerd en gemonteerd te worden om de juiste werking te garanderen. Mocht uit onderzoek blijken dat het product op onjuiste wijze is gebruikt, dan kan de garantie aanvraag afgekeurd worden. Het installeren en monteren van de meeste producten vereist slechts een basis aan kennis van motormechanica en -elektronica. Mocht u hier aan twijfelen, laat het product dan altijd monteren door een garagebedrijf voor motoren.

Garantieprocedure

Na een garantieaanvraag wordt het product terug gestuurd naar ons kantoor. Hier word allereerst gecontroleerd of de spanningsregelaar in originele staat verkeerd zoals beschreven bij de garantieaanvraag. Wanneer de spanningsregelaar in originele staat verkeerd word hij in een testbank geplaatst. Hier wordt de spanningsregelaar getest onder verschillende omstandigheden. Als uit de test blijkt dat de spanningsregelaar een defect heeft en/of afwijkende spanning levert wordt er geheel kosteloos een nieuwe spanningsregelaar opgestuurd.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de spanningsregelaar niet defect is en naar behoren functioneert worden er €25,- onderzoekskosten in rekening gebracht.